Jag är ingen fotograf...
För många är ett fotografi en avbildning som ska ligga så nära verkligheten som möjligt och alla förändringar av bilden är av ondo. Jag är medveten att många ser det så men jag trivs inte i de ramar och regler som detta sätter. Därför kallar jag mig hellre bildskapare än fotograf. Som bildskapare finns inte längre några regler utan de kreativa krafterna får flöda som dom vill. Befriande!

“You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.” 
- Ansel Adams
Back to Top