Uppvaktning (Huggorm; Vipera berus)
Öga (Huggorm; Vipera berus)
I undervegetationen (Huggorm; Vipera berus)
Islandshäst (Tamhäst; Equus ferus caballus)
Vem där? (Rådjur; Capreolus capreolus)
Herre på täppan (Kronhjort; Cervus elaphus)
Efter regnet (Rådjur; Capreolus capreolus)
Bambi (Rådjur; Capreolus capreolus)
Nyfiken rävunge (Rödräv; Vulpes vulpes)
Tiger (Tiger; Panthera tigris)
Orm (Snok; Natrix natrix)
Gutefår

Andra gallerier

Back to Top